โสตทัศนวัสดุ

โสตทัศนวัสดุเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่พบเห็นได้หลากหลาย และนิยมใช้ในการจัดนิทรรศการเกือบทุกครั้ง เพราะมีลักษณะที่เหมาะสมในหลาย ๆ ประการ

สื่อโสตทัศนวัสดุนั้นจะหมายถึงสื่อประเภทที่ผลิตขึ้นด้วยวัสดุที่มีอายุการใช้งานสั้น  ไม่ทนทาน ฉีก ขาด ชำรุดได้ง่าย อาจทำขึ้นด้วยกระดาษ แผ่นไม้ หรือโฟม เป็นต้น โสตทัศนวัสดุสามารถแบ่งออกเป็น 5 จำพวก ได้แก่

  1. รูปภาพ (Flat picture) ได้แก่ ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์
  2. วัสดุลายเส้น (Graphic Material)ได้แก่ แผนภูมิ แผนสถิติ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน แผนที่ ลูกโลก
  3. วัสดุสามมิติ(3 Dimension Materials)ได้แก่ ของจริง หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง ของล้อแบบ หุ่นมือ
  4. วัสดุประกอบแผ่นป้าย (Board)ได้แก่ ตัวแสดงที่ใช้กับแผ่นป้ายนิเทศ แผ่นป้ายผ้าสำลี แผ่นป้ายแม่เหล็ก แผ่นป้ายไฟฟ้า แผ่นป้ายกระเป๋าผนัง
  5. วัสดุสิ่งพิมพ์ (Print Materials) ได้แก่ หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

 

โฆษณา