เดือน: พฤษภาคม 2016

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.16

กิจกรรมวันนี้

  1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา จากมหาวิทยามหานคร
  2. ประชุมระดับชั้น
  3. บรรยากาศยามเช้าในโรงเรียน  ภาพจาก ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
  4. บรรยากาศยามเช้าในโรงเรียน ช่วงหน้าเสาธง

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.11

กิจกรรมวันนี้

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าพระยาบดินทร
  2. ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
  3. นักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ประชุมระดับ