เดือน: พฤษภาคม 2016

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.16

กิจกรรมวันนี้

 1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา จากมหาวิทยามหานคร
 2. ประชุมระดับชั้น
 3. บรรยากาศยามเช้าในโรงเรียน  ภาพจาก ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
 4. บรรยากาศยามเช้าในโรงเรียน ช่วงหน้าเสาธง

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.15

 

ประชุมผู้ปกครองและเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

ระดับชั้นม.1 และ ม.4

ช่วงนักศึกษาฝีกสอน

picture-280559-05

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.14

ประชุมผู้ปกครองและเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

ระดับชั้นม.1 และ ม.4

CLIPVDO-เรียนปรับพื้นฐานปฐมนิเทศม.1+4

โสตทัศนศึกษา

-NEWSEASON-

เรียนปรับพื้นฐานปฐมนิเทศม.1+4

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.13

นักเรียน ชมนิทรรศการ หลักสูตรท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา

ในชั่วโมงเรียน วิชา สังคม

picture

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.12

กิจกรรมวันนี้

 1. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 2. ความคืบหน้าของการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร
 3. กิจกรรมน้องนักศึกษาฝีกสอน

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.11

กิจกรรมวันนี้

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าพระยาบดินทร
 2. ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
 3. นักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี
 4. ประชุมระดับ

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.09

กิจกรรมวันนี้

 1.  ประชุมครูอัตราจ้าง
 2. การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559