บรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรก

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.01

“บรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรก”

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙