โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.05

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.05

ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.5
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559

 

Advertisements