โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.11

กิจกรรมวันนี้

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าพระยาบดินทร
  2. ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
  3. นักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ประชุมระดับ