โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.12

กิจกรรมวันนี้

  1. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  2. ความคืบหน้าของการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร
  3. กิจกรรมน้องนักศึกษาฝีกสอน
Advertisements