โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.15

 

ประชุมผู้ปกครองและเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

ระดับชั้นม.1 และ ม.4

ช่วงนักศึกษาฝีกสอน

picture-280559-05