โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.16

กิจกรรมวันนี้

  1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา จากมหาวิทยามหานคร
  2. ประชุมระดับชั้น
  3. บรรยากาศยามเช้าในโรงเรียน  ภาพจาก ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
  4. บรรยากาศยามเช้าในโรงเรียน ช่วงหน้าเสาธง
Advertisements