เดือน: มิถุนายน 2016

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.47

กิจกรรมวันนี้

  1. ชาว นมร.บ.ด.ร่วมใจประหยัดพลังงาน
  2. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าพระยาบดินทรเดชา
โฆษณา