โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.18

กิจกรรมวันนี้

  1. กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
  2. ประชุมห้องเรียนสะอาดและบรรยากาศร่มรื่น
Advertisements