โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.20

กิจกรรมวันนี้

  1. ค่ายผู้นำ 6 บดินทร
  2. ประชุมระดับ
  3. แนะแนว จาก ม.หัวเฉียวฯ