โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.21

กิจกรรมวันนี้

  1. ประชุมมาตราการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพ
  2. ความคืบหน้าของการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร
  3. นักเรียนชุมนุมโสตฯ เรียนรู้การเก็บสายไฟ
  4. วาระพิเศษ สุขสันต์ฺวันเกิด แด่ รองฯสมศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป