โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.22

กิจกรรมวันนี้

  1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
  2. ประชุมระดับ – ชี้แจง วิชา หน้าที่พลเมือง