โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.26

กิจกรรมวันนี้

  1.  แอโรบิคเพื่อสุขภาพ – นักเรียน
  2. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ –  ครู เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
  3. ประชุมผู้ปกครอง