โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.27

กิจกรรมวันนี้

  1. แนะแนวการศึกษา
  2. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
  3. ลงนาม MOU
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติ(ขยายผล)
Advertisements