โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.30

กิจกรรมวันนี้

  1. พิธีไหว้ครู
  2. พิธีรับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี
  3. ประเมินครูผู้ช่วย
Advertisements