โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.31

กิจกรรมวันนี้

  1. ประเมินครูผู้ช่วย
  2. ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
  3. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด