โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.42

กิจกรรมวันนี้

  1. สัปดาห์บูชาครูสุนทรภู่
  2. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  3. แนะแนว จาก ม.กรุงเทพ

27/6/59