เดือน: กรกฎาคม 2016

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.59

กิจกรรมวันนี้

  1. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 แห่ง ที่ ช่อง 11
  2. ลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. รับพระราชทานผ้าไตรพระราชทาน ณ กองพิธี
picture260759-02
โฆษณา

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.58

กิจกรรม one. Day. Camp
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย

picture260759-01