เดือน: กรกฎาคม 2016

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.59

กิจกรรมวันนี้

  1. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 แห่ง ที่ ช่อง 11
  2. ลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. รับพระราชทานผ้าไตรพระราชทาน ณ กองพิธี
picture260759-02
Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.58

กิจกรรม one. Day. Camp
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย

picture260759-01

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.57

23/7/59

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

picture-230759
Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.56

22 / 7 / 59

ถวายพระพร รับผ้าไตรพระราชทานบรรพชาสามเณรหมู่

Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.55

กิจกรรมรากแก้วของแผ่นดิน

21/7/59

picture-210759-02
Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.54

ประชุมกำหนดการบรรพชาสามเณร

21 / 7 / 59

picture-210759-01
Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.53

วันกตัญญูตาคุณย่าพัฒน์ กังสานนท์

7/7/59

picture-070759
Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.52

ขอแสดงความยินดี

แด่ ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น

ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

picture
Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.51

กิจกรรมรากแก้วของแผ่นดิน

4/7/59

ห้อง ม.1/3 และ ม.1/4

รากแก้ว-EP-09
Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.50

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

4/7/59

picture-040759
Advertisements