โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.48

กิจกรรมวันนี้

  1. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา
  2. พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
    วันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ
Advertisements