โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.49

ภาพกิจกรรม

  1.  อบรมด้านงานประชาสัมพันธ์
  2. ค่ายลูกเสือผู้นำ6บดินทร
  3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Advertisements