โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.59

กิจกรรมวันนี้

  1. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 แห่ง ที่ ช่อง 11
  2. ลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. รับพระราชทานผ้าไตรพระราชทาน ณ กองพิธี
picture260759-02