เดือน: สิงหาคม 2016

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.62

บันทึกภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ครั้งที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม  2559

 

Advertisements

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.60

กิจกรรมโรงเรียน

  1.  การนำนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์
  2. รณรงค์ออกเสียงประชามติ
  3. การแข่งขันฟุตซอล2016
  4. รวมใจคืนถิ่นบดินทร3
  5. ประชุมกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  6. โครงการบรรพชาสามเณรหมู่
  7. พิธีสมโภชผ้าไตร ฯ และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
  8. ชั่วโมงแนะแนว