โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.60

กิจกรรมโรงเรียน

  1.  การนำนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์
  2. รณรงค์ออกเสียงประชามติ
  3. การแข่งขันฟุตซอล2016
  4. รวมใจคืนถิ่นบดินทร3
  5. ประชุมกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  6. โครงการบรรพชาสามเณรหมู่
  7. พิธีสมโภชผ้าไตร ฯ และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
  8. ชั่วโมงแนะแนว