โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.69

ค่ายเยาวชนนานาชาติ
World Camp 2017 Thailand
ค่าย ที่ IYF ทุ่มเทเพื่อสร้างเยาวชนให้มีจิตใจเข็มแข็ง
และกลายเป็นผู้นำแห่งโลกอนาคตซึ่งเยาวชนจะได้รับประสบการณ์
โดยผ่านทางกิจกรรมอันหลากหลาย
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559