โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.70

โสตทัศนศึกษา ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดกระปุกโครงการรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
++++++++++++++++++++++++++++++++
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
จึงพร้อมใจกันดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท คือ บ ว ร
ได้แก่ วัด บ้าน โรงเรียน 3 ประสานอย่างมีส่วนร่วม
จึงได้เกิดโครงการรากแก้วขึ้นมา
เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้ลูก นวมินทรฯ บดินทรเดชา
รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อ ส่วนร่วม โดยเมื่อเรามีความพร้อมมากกว่าผู้อื่น
เราก็ควรแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา