โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.72

—————————————————
ใครไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีที่นอน
ใครเคยถูกจำคุกเพราะเงินประกันเงินกู้
ใครเคยบริจาคที่ดิน1ไร่
ใครเคยสร้างโรงเรียน
+++++++++++++++++++++++++++++++++
คุณย่าพัฒน์ เคยอดข้าว ไม่มีบ้านอยู่
พ่อเป็นหนี้ ตัวเองถูกจับไปเป็นนางประกันหนี้
ทำงานใช้หนี้เหมือนทาส
+++++++++++++++++++++++++++++++++
********************************************************
ที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินจากคนรวย
จากคนที่จนที่สุดแต่รู้จักอดออม
เงินแต่ละบาทมีค่ามาก
เพราะเจอวิกฤตชีวิตมาแล้ว
มีสำนึกว่า เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
คุณย่าพัฒน์ไม่มีการศึกษา มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้
********************************************************
“เธอจะสอบได้คะแนนดีถ้าเธอไร้สำนึก
ไม่สามารถตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
ตอบแทนพ่อแม่ หรือใคร ๆ “
—————————————————
<<<จากกิจกรรมวันกตัญญูตา – คุณย่าพัฒน์ กังสานนท์ >>>
<<<วันที่ 7 กรกฎาคม 2559>>>
—————————————————
Advertisements