โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.73

ดูละครเนื่องในวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2559

คลิปวีดีโอนี้บันทึกก่อนเดือนตุลาคม 2559

++++++++++++++++++++++++++

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน
ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่
จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง
เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี
ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน

และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด

งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรื่อง