โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.74

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2559

คลิปวีดีโอนี้บันทึกก่อนเดือนตุลาคม 2559

++++++++++++++++++++++++++++

วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก
จัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่
ในประเทศไทยวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

Advertisements