เดือน: มกราคม 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.09

CLIPVDO – การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
+++++++++++++++++++++
สรุป การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม .4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
ทีม นมร.บ.ด.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง
++++++++++++++++++++++
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

 

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.08

บรรยากาศ

 

ขอเชิญ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษก
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

SCHOOL NEWSEASON EP.07

การเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
+++++++++
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.06

CLIPVDO – ลุ้นรับรางวัลสหกรณ์ –

วันที่ 26 มกราคม 2560

 

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.05

อยากบริจาคเลือดควรเตรียมตัวอย่างไร
++++++++++++++++++++++++++
ขอเชิญ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษก
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.l
++++++++++++++++++++++++++
ขอเชิญ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษก
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.04

พิธีมอบรางวัล
EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.03

– เปิดโลกกว้างทางอาชีพ –
วันศุกร์ที่20 ม.ค.60
งานแนะแนวได้จัดกิจกรรม
เปิดโลกกว้างทางอาชีพ แก่นร.ระดับม.3

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.02

SCHOOL NEWSEASON EP.02

สัปดาห์วันครูแห่งชาติพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
11 – 17 มกราคม 2560

พิธีวันครูแห่งชาติ ปี 60
พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู
12 มกราคม 2560

งานปีใหม่ และ งานวันเด็กแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

 

 

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.01

CLIPVDO
สัปดาห์วันครูแห่งชาติ
พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
11 มกราคม 2560

Advertisements

ประมวลภาพกิจกรรมตลอดปีพ.ศ. 2559

ประมวลภาพกิจกรรมตลอดปีพ.ศ. 2559

Advertisements