เดือน: มกราคม 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.09

CLIPVDO – การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
+++++++++++++++++++++
สรุป การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม .4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
ทีม นมร.บ.ด.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง
++++++++++++++++++++++
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

 

โฆษณา

SCHOOL NEWSEASON EP.08

บรรยากาศ

 

ขอเชิญ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษก
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

SCHOOL NEWSEASON EP.05

อยากบริจาคเลือดควรเตรียมตัวอย่างไร
++++++++++++++++++++++++++
ขอเชิญ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษก
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.l
++++++++++++++++++++++++++
ขอเชิญ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษก
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

SCHOOL NEWSEASON EP.04

พิธีมอบรางวัล
EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

SCHOOL NEWSEASON EP.02

SCHOOL NEWSEASON EP.02

สัปดาห์วันครูแห่งชาติพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
11 – 17 มกราคม 2560

พิธีวันครูแห่งชาติ ปี 60
พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู
12 มกราคม 2560

งานปีใหม่ และ งานวันเด็กแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560