SCHOOL NEWSEASON EP.02

SCHOOL NEWSEASON EP.02

สัปดาห์วันครูแห่งชาติพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
11 – 17 มกราคม 2560

พิธีวันครูแห่งชาติ ปี 60
พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู
12 มกราคม 2560

งานปีใหม่ และ งานวันเด็กแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560