เดือน: กุมภาพันธ์ 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.19

ปัจฉิมนิเทศ ม.6-ม.6รุ่นที่20-2ทศวรรษ
+++++++++++++++++++++
ส่งพี่ขึ้นตึก – ปัจฉิมนิเทศ ม.6
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ม.6รุ่นที่20-2ทศวรรษ

 

SCHOOL NEWSEASON EP.17

“ม.6 รุ่นที่ 19”

++19 ก้าวผ่าน++
VDO REMINDVERSION

 

“เพื่อนเก่า”
19 ก้าวผ่าน – เพื่อนเก่า
VDO UNSEEN VERSION

 

+ ส่งพี่ขึ้นตึก

+ ปัจฉิมนิเทศ

 

ขอขอบคุณ

นายจักรพงษ์ ศรีสุวรรณ เอื้อเฟือภาพกิจกรรม

 

 

SCHOOL NEWSEASON EP.16

CLIPVDO – ธรรมะที่เป็นของจริง-

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และ 1/8
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

CLIPVDO – ธรรมะนั่นมีอยู่จริง –

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 และ 1/6
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

CLIPVDO – ธรรมะนั้นคือเธอ –

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

CLIPVDO – ให้ธรรมะมันโตในใจ –

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 และ 1/10
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

SCHOOL NEWSEASON EP.14

CLIPVDO – การแสดงผลงานกิจกรรม –
การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และผลงาน IS
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

SCHOOL NEWSEASON EP.12

ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประชุมคณะกรรมการ
จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง
สานสัมพันธ์บดินทร 3 ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

SCHOOL NEWSEASON EP.11

 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ SHOWVERSION – NMRBD

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
ครูประเวช ผสมงาม
ครูผู้สอน

คุณรจิต เรืองเขียว
เอื้อเฟือภาพกิจกรรม

+++++++++++++++++++++
สรุป การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม .4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
ทีม นมร.บ.ด.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง
++++++++++++++++++++++
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560