เดือน: มีนาคม 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.23

CLIPVDO

ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน
“จากปศุสัตว์สู่นาข้าวและสวนผัก”
วันที่ 6-8 มีนาคม 2560

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ขอขอบคุณ
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
เอื้อเฟือคลิปวีดีโอ

 

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.21

CLIPVDO
ค่ายวิทย์รักษ์ธรรมชาติครั้งที่ 5
ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2560

Advertisements