เดือน: เมษายน 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.26

ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง

งานปฐมนิเทศ
ระดับชั้น ม 1 และ ม.4
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
CR. Chawaroj Apiratanapimonchai
เอื้อเฟือภาพมุมสูง

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง
ชุด “นวมินทรบดินทรเดชา สถาบันร่วมสร้างสรรค์คนดีศรีบดินทร
โดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทรชินูทิศบดินทรเดชา
ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
กำกับการแสดง

ครูบุรินทร์ แก้วพิจิตร
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ
ออกแบบฉาก

โฆษณา

SCHOOL NEWSEASON EP.25

การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง
ชุด “นวมินทรบดินทรเดชา สถาบันร่วมสร้างสรรค์คนดีศรีบดินทร
โดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทรชินูทิศบดินทรเดชา
ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
กำกับการแสดง

ครูบุรินทร์ แก้วพิจิตร
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ
ออกแบบฉาก

SCHOOL NEWSEASON EP.24

CLIPVDO
กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
+++++++++++++++++++++++++++++
สวัสดี สวัสดีปีใหม่
วันสงกรานต์
เรามาเปียกปอนกัน
สวัสดี ให้สุขีชื่นบาน
ให้สำเริงสำราญทั้งปีเลย