เดือน: พฤษภาคม 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.28

การบรรยายเรื่อง
การเตรียมความพร้อมแก่ลูกสู่เส้นทางมหาวิทยาลัย

โดยคุณวิมล ต่ายแสง

ดำเนินรายการโดย
ดร.โมไณย อภิศักดิ์มนตรี
คุณครูอารีรัตน์ เชื้องาม

 

โฆษณา

SCHOOL NEWSEASON EP.27

การบรรยายเรื่อง
“เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
เทคนิคและแนวทางในการดูแลลูกให้เก่งดี และมีความสุข”

โดยคุณวิมล ต่ายแสง

ดำเนินรายการโดย
คุณครูกฤษณัฐ ครุธพันธ์