เดือน: มิถุนายน 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.39

สัปดาห์บูชาครูสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2560

ละครเวที

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สัปดาห์บูชาครูสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2560

โฆษณา

SCHOOL NEWSEASON EP.38

CLIPVDO-ประมวลภาพกิจกรรม-
งาน เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
ณ สวนเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)
18 มิถุนายน 2560

SCHOOL NEWSEASON EP.37

CLIPVDO-รับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี-
บันทึกภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู
และรับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี
ปีการศึกษา 2560

SCHOOL NEWSEASON EP.36

กิจกรรมวันท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
กำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
+++++++++++++++++++
วันท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
24 มิถุนายน

SCHOOL NEWSEASON EP.34

ข่าวในพระราชสำนัก
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย. 2560
+++++++++++++++++++++++++++++++
ภาพจากข่าวในพระราชสำนัก
+++++++++++++++++++++++++++++++
ผู้บริหาร ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ระดับดี
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.

SCHOOL NEWSEASON EP.31

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน-
ห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และการเปิดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
9 มิถุนายน 2560