เดือน: กรกฎาคม 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.45

CLIPVDO -บันทึกภาพกิจกรรม-

กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ของโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

โฆษณา

SCHOOL NEWSEASON EP.44

ฝากไว้ในอ้อมใจ

https://www.youtube.com/channel/UC6_ZopnNJATbjEH5WuGFwig

 

This slideshow requires JavaScript.

SCHOOL NEWSEASON EP.42

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 12

+++++++++++++++++++++++++

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน
โครงการรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)
ปีที่ 12
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก –
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
#รากแก้ว12
#ใจใสใจสะอาด
#รู้หน้าที่มีสัจจะไม่ละคุณธรรม

SCHOOL NEWSEASON EP.41

พิธีเปิดโครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดินรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน
โครงการรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)
ปีที่ 12

 

รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก –
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

#รากแก้ว12
#ใจใสใจสะอาด
#รู้หน้าที่มีสัจจะไม่ละคุณธรรม

SCHOOL NEWSEASON EP.40

กิจกรรมวันกตัญญูตา – คุณย่าพัฒน์ กังสานนท์
7 กรกฎาคม 2560
” มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้”

********************************************************
ที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินจากคนรวย จากคนที่จนที่สุดแต่รู้จักอดออม

เงินแต่ละบาทมีค่ามาก เพราะเจอวิกฤตชีวิตมาแล้วมีสำนึกว่า เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

คุณย่าพัฒน์ไม่มีการศึกษา มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้
********************************************************