เดือน: สิงหาคม 2017

SCHOOL NEWSEASON EP.49

บรรยายพิเศษเรื่อง
การเลี้ยงลูกในยุคไทยแลนด์ 4.0
โดย อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์

++++++++++++++++++++++++++++
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 12.30 – 16.30 น.

โฆษณา

SCHOOL NEWSEASON EP.48

บันทึกภาพกิจกรรม มูลนิธิช่วยเด็กยากจน

ปีการศึกษา 2559

SCHOOL NEWSEASON EP.47

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
+++++++++++++++++++++++++++
ภาพยนตร์วันแม่
ที่ตั้งใจทำให้แม่ ไม่ได้อยากเก็บไว้ดูเพียงครั้งเดียว
อยากเก็บไว้ดูเรื่อย ๆ ไปจนแก่
+++++++++++++++++++++++++++
#ภาพยนตร์วันแม่
#เด็กกิจกรรม
#พิธีกรภาคสนาม
#ผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต
#อิ่มอุ่น
#วันแม่วันพ่อไม่ได้มีเพียงวันเดียว
+++++++++++++++++++++++++++

SCHOOL NEWSEASON EP.46

นิทรรศการวิชาการ
“ปัญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
ปีการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560