รายการถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายการโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
นำเสนอรายการถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

โฆษณา