ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการสอบกลางภาค

บรรยากาศการสอบกลางภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 80

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 80

บรรยากาศการเรียน
วิชา งานเกษตร

 

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 79

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 79

ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์
เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารกับบุคลากรในเขตพื้นที่ สพม.2 ทุกระดับ วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ได้ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง สพม.2 กับ
สหวิทยาเขตและสถานศึกษาในสังกัด และรับเกียรติบัตร
ผู้บังคับลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทผู้สอน แทนครูกาญจนา เพชรมณี

 

Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 77

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 77

ผอ.จุฑาธิณี สิงหรัญ
และตัวแทนคณะครูโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่แด่ ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

page
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 76

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 76

ผอ.สุขาดา พุทธนิมนต์ นำ
ผู้บริหารและคณะผู้แทนครู
เข้ากราบคารวะคุณหญิงลักขณา แสงสนิท บุพการี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

page
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 75

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 75

การเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ต
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

page
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 74

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 74

บรรยากาศการเรียน
วิชา งานเกษตร

page.jpg
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 73

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 73

กิจกรรมเมอร์รี่คริสมาส
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

page
Advertisements

คุณสมบัติคนดีศรีบดินทร

คุณสมบัติคนดีศรีบดินทร
คุณสมบัติของคนดีชี้บ่งชัด
๑. ซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัย
๒. เคร่งต่อหน้าที่มีวินัย
๓. มีน้ำใจเมตตาเอื้ออารี
๔. อ่อนน้อมถ่อมตนคนสุภาพ
๕. ซึ้งทราบวัฒนธรรมนำศักดิ์ศรี
๖. แต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
๗. นั้นมีมานะมั่นขยันงาน
๘. รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมรักไทย
๙. หลีกไกลอบายมุขทุกสถาน
๑๐. ทำชอบกอปรคุณธรรมนำดวงมาน ทุกประการมีในตนคือ “คนดี”

นายจำลอง เชยอักษร
ผู้ประพันธ์

 

25398879_152842082024799_4911564090815564168_n
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 72

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 72

บันทึกภาพกิจกรรม นิเทศการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Advertisements