ไม่มีหมวดหมู่

SCHOOL NEWSEASON EP.42

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 12

+++++++++++++++++++++++++

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน
โครงการรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)
ปีที่ 12
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก –
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
#รากแก้ว12
#ใจใสใจสะอาด
#รู้หน้าที่มีสัจจะไม่ละคุณธรรม

Advertisements

SCHOOL NEWSEASON EP.11

 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ SHOWVERSION – NMRBD

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
ครูประเวช ผสมงาม
ครูผู้สอน

คุณรจิต เรืองเขียว
เอื้อเฟือภาพกิจกรรม

+++++++++++++++++++++
สรุป การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม .4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
ทีม นมร.บ.ด.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง
++++++++++++++++++++++
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560