ภาพกิจกรรม ตอนที่ 72

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 72

บันทึกภาพกิจกรรม นิเทศการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 71

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 71

 

พิธีมอบสิ่งของ พระราชทานให้แก่จิตอาสา
21 ธันวาคม 2560

 

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 68

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 68

 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์
พร้อมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้ากราบอำนวยพรและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
แด่ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และกลุ่มต่างๆใน สพม.2
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง คิดหมายสิ่งใดสำเร็จดังประสงค์ มีขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดไป

 

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 64

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 64

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โอเน็ต
ระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา เคมี

page