SCHOOL NEWSEASON EP.24

CLIPVDO
กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
+++++++++++++++++++++++++++++
สวัสดี สวัสดีปีใหม่
วันสงกรานต์
เรามาเปียกปอนกัน
สวัสดี ให้สุขีชื่นบาน
ให้สำเริงสำราญทั้งปีเลย

SCHOOL NEWSEASON EP.23

CLIPVDO

ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน
“จากปศุสัตว์สู่นาข้าวและสวนผัก”
วันที่ 6-8 มีนาคม 2560

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ขอขอบคุณ
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
เอื้อเฟือคลิปวีดีโอ

 

SCHOOL NEWSEASON EP.17

“ม.6 รุ่นที่ 19”

++19 ก้าวผ่าน++
VDO REMINDVERSION

 

“เพื่อนเก่า”
19 ก้าวผ่าน – เพื่อนเก่า
VDO UNSEEN VERSION

 

+ ส่งพี่ขึ้นตึก

+ ปัจฉิมนิเทศ

 

ขอขอบคุณ

นายจักรพงษ์ ศรีสุวรรณ เอื้อเฟือภาพกิจกรรม

 

 

SCHOOL NEWSEASON EP.16

CLIPVDO – ธรรมะที่เป็นของจริง-

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และ 1/8
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

CLIPVDO – ธรรมะนั่นมีอยู่จริง –

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 และ 1/6
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

CLIPVDO – ธรรมะนั้นคือเธอ –

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

CLIPVDO – ให้ธรรมะมันโตในใจ –

ประมวลภาพกิจกรรม
รากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 และ 1/10
++++++++++++++++++++++++++++++++
“รู้หน้าที่ มีสัจจะ ไม่ละคุณธรรม”
++++++++++++++++++++++++++++++++
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา