ประชาสัมพันธ์

SCHOOL NEWSEASON EP.47

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
+++++++++++++++++++++++++++
ภาพยนตร์วันแม่
ที่ตั้งใจทำให้แม่ ไม่ได้อยากเก็บไว้ดูเพียงครั้งเดียว
อยากเก็บไว้ดูเรื่อย ๆ ไปจนแก่
+++++++++++++++++++++++++++
#ภาพยนตร์วันแม่
#เด็กกิจกรรม
#พิธีกรภาคสนาม
#ผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต
#อิ่มอุ่น
#วันแม่วันพ่อไม่ได้มีเพียงวันเดียว
+++++++++++++++++++++++++++

SCHOOL NEWSEASON EP.46

นิทรรศการวิชาการ
“ปัญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
ปีการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

SCHOOL NEWSEASON EP.45

CLIPVDO -บันทึกภาพกิจกรรม-

กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ของโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

SCHOOL NEWSEASON EP.04

พิธีมอบรางวัล
EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

SCHOOL NEWSEASON EP.02

SCHOOL NEWSEASON EP.02

สัปดาห์วันครูแห่งชาติพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
11 – 17 มกราคม 2560

พิธีวันครูแห่งชาติ ปี 60
พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู
12 มกราคม 2560

งานปีใหม่ และ งานวันเด็กแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

 

 

สวัสดีปีใหม่ 2560

untitled-1

 

สวัสดี วัน ปี ใหม่ พา
ให้บรรดา เรา ท่าน รื่น รมย์
ฤกษ์ยามดี เปรม ปรีดิ์ ชื่น ชม
ต่างสุขสม นิ ยม ยิน ดี

ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า
ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี
โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี
ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย

ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน
ชื่น ชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรือง ใน วัน ปีใหม่
ผองชาวไทย จง สวัสดี

ตลอดปี จง มี สุข ใจ
ตลอดไป นับ แต่ บัด นี้
ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรม ปรีดิ์
สวัสดี วัน ปี ใหม่เทอญ

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.74

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2559

คลิปวีดีโอนี้บันทึกก่อนเดือนตุลาคม 2559

++++++++++++++++++++++++++++

วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก
จัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่
ในประเทศไทยวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ