เด็กกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 41

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 41
ขอมอบประกาศเกียรติคุณแด่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณะกรรมการดำเนินการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560

page.jpg
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 40

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 40
กิจกรรม 5 ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ความสุขจาก พ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
5 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

page.jpg

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 39

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 39
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งขาติและวันชาติไทย
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

page.jpg

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 38

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 38
สำรวจและตรวจดูความเรียบร้อย
ของอาคารเรียน 25 ปี
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 34

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 34

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาวิทยาศาสตร์

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 33

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 33

“ศุกร์นุ่งซิ่น แต่งผ้าไทย” ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์ และคณะครู
ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของไทย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไทยตามแนวพระราชดำริ

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 32

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 32

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

30 พฤศจิกายน 2560

 

page.jpg