เด็กกิจกรรม

คุณสมบัติคนดีศรีบดินทร

คุณสมบัติคนดีศรีบดินทร
คุณสมบัติของคนดีชี้บ่งชัด
๑. ซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัย
๒. เคร่งต่อหน้าที่มีวินัย
๓. มีน้ำใจเมตตาเอื้ออารี
๔. อ่อนน้อมถ่อมตนคนสุภาพ
๕. ซึ้งทราบวัฒนธรรมนำศักดิ์ศรี
๖. แต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
๗. นั้นมีมานะมั่นขยันงาน
๘. รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมรักไทย
๙. หลีกไกลอบายมุขทุกสถาน
๑๐. ทำชอบกอปรคุณธรรมนำดวงมาน ทุกประการมีในตนคือ “คนดี”

นายจำลอง เชยอักษร
ผู้ประพันธ์

 

25398879_152842082024799_4911564090815564168_n
โฆษณา

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 72

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 72

บันทึกภาพกิจกรรม นิเทศการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 68

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 68

 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์
พร้อมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้ากราบอำนวยพรและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
แด่ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และกลุ่มต่างๆใน สพม.2
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง คิดหมายสิ่งใดสำเร็จดังประสงค์ มีขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดไป

 

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 64

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 64

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โอเน็ต
ระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา เคมี

page