nmrbd channel

SCHOOL NEWSEASON EP.47

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
+++++++++++++++++++++++++++
ภาพยนตร์วันแม่
ที่ตั้งใจทำให้แม่ ไม่ได้อยากเก็บไว้ดูเพียงครั้งเดียว
อยากเก็บไว้ดูเรื่อย ๆ ไปจนแก่
+++++++++++++++++++++++++++
#ภาพยนตร์วันแม่
#เด็กกิจกรรม
#พิธีกรภาคสนาม
#ผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต
#อิ่มอุ่น
#วันแม่วันพ่อไม่ได้มีเพียงวันเดียว
+++++++++++++++++++++++++++

SCHOOL NEWSEASON EP.46

นิทรรศการวิชาการ
“ปัญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
ปีการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

SCHOOL NEWSEASON EP.45

CLIPVDO -บันทึกภาพกิจกรรม-

กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ของโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

SCHOOL NEWSEASON EP.34

ข่าวในพระราชสำนัก
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย. 2560
+++++++++++++++++++++++++++++++
ภาพจากข่าวในพระราชสำนัก
+++++++++++++++++++++++++++++++
ผู้บริหาร ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ระดับดี
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.

SCHOOL NEWSEASON EP.31

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน-
ห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และการเปิดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
9 มิถุนายน 2560