prphototbd3

SCHOOL NEWSEASON EP.04

พิธีมอบรางวัล
EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

SCHOOL NEWSEASON EP.02

SCHOOL NEWSEASON EP.02

สัปดาห์วันครูแห่งชาติพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
11 – 17 มกราคม 2560

พิธีวันครูแห่งชาติ ปี 60
พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู
12 มกราคม 2560

งานปีใหม่ และ งานวันเด็กแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

 

 

SCHOOL NEWSEASON EP.01

CLIPVDO
สัปดาห์วันครูแห่งชาติ
พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
11 มกราคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรมตลอดปีพ.ศ. 2559

ประมวลภาพกิจกรรมตลอดปีพ.ศ. 2559

สวัสดีปีใหม่ 2560

untitled-1

 

สวัสดี วัน ปี ใหม่ พา
ให้บรรดา เรา ท่าน รื่น รมย์
ฤกษ์ยามดี เปรม ปรีดิ์ ชื่น ชม
ต่างสุขสม นิ ยม ยิน ดี

ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า
ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี
โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี
ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย

ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน
ชื่น ชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรือง ใน วัน ปีใหม่
ผองชาวไทย จง สวัสดี

ตลอดปี จง มี สุข ใจ
ตลอดไป นับ แต่ บัด นี้
ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรม ปรีดิ์
สวัสดี วัน ปี ใหม่เทอญ

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.74

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2559

คลิปวีดีโอนี้บันทึกก่อนเดือนตุลาคม 2559

++++++++++++++++++++++++++++

วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก
จัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่
ในประเทศไทยวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.73

ดูละครเนื่องในวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2559

คลิปวีดีโอนี้บันทึกก่อนเดือนตุลาคม 2559

++++++++++++++++++++++++++

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน
ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่
จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง
เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี
ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน

และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด

งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรื่อง

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.72

—————————————————
ใครไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีที่นอน
ใครเคยถูกจำคุกเพราะเงินประกันเงินกู้
ใครเคยบริจาคที่ดิน1ไร่
ใครเคยสร้างโรงเรียน
+++++++++++++++++++++++++++++++++
คุณย่าพัฒน์ เคยอดข้าว ไม่มีบ้านอยู่
พ่อเป็นหนี้ ตัวเองถูกจับไปเป็นนางประกันหนี้
ทำงานใช้หนี้เหมือนทาส
+++++++++++++++++++++++++++++++++
********************************************************
ที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินจากคนรวย
จากคนที่จนที่สุดแต่รู้จักอดออม
เงินแต่ละบาทมีค่ามาก
เพราะเจอวิกฤตชีวิตมาแล้ว
มีสำนึกว่า เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
คุณย่าพัฒน์ไม่มีการศึกษา มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้
********************************************************
“เธอจะสอบได้คะแนนดีถ้าเธอไร้สำนึก
ไม่สามารถตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
ตอบแทนพ่อแม่ หรือใคร ๆ “
—————————————————
<<<จากกิจกรรมวันกตัญญูตา – คุณย่าพัฒน์ กังสานนท์ >>>
<<<วันที่ 7 กรกฎาคม 2559>>>
—————————————————

โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.71

CLIPVDO
กิจกรรม อาเซียนเดย์ 2016
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559
 
คลิปวีดีโอนี้บันทึกเทปก่อนเดือนตุลาคม 2559