ผู้เขียน: audiovisualnmrbd

SCHOOL NEWSEASON EP.47

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
+++++++++++++++++++++++++++
ภาพยนตร์วันแม่
ที่ตั้งใจทำให้แม่ ไม่ได้อยากเก็บไว้ดูเพียงครั้งเดียว
อยากเก็บไว้ดูเรื่อย ๆ ไปจนแก่
+++++++++++++++++++++++++++
#ภาพยนตร์วันแม่
#เด็กกิจกรรม
#พิธีกรภาคสนาม
#ผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต
#อิ่มอุ่น
#วันแม่วันพ่อไม่ได้มีเพียงวันเดียว
+++++++++++++++++++++++++++

SCHOOL NEWSEASON EP.46

นิทรรศการวิชาการ
“ปัญจวีสวรรษ นวมินทร บดินทรเดชานิทรรศ”
ปีการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

SCHOOL NEWSEASON EP.45

CLIPVDO -บันทึกภาพกิจกรรม-

กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ของโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

SCHOOL NEWSEASON EP.42

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน ปีที่ 12

+++++++++++++++++++++++++

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน
โครงการรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)
ปีที่ 12
รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก –
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
#รากแก้ว12
#ใจใสใจสะอาด
#รู้หน้าที่มีสัจจะไม่ละคุณธรรม

SCHOOL NEWSEASON EP.41

พิธีเปิดโครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดินรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)

โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน
โครงการรากแก้วมาตุภูมิ(การออม)
ปีที่ 12

 

รากแก้วศาสนทายาท
ตามรอยเบื้องพระยุคลพระบาท บวร.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก –
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

#รากแก้ว12
#ใจใสใจสะอาด
#รู้หน้าที่มีสัจจะไม่ละคุณธรรม

SCHOOL NEWSEASON EP.40

กิจกรรมวันกตัญญูตา – คุณย่าพัฒน์ กังสานนท์
7 กรกฎาคม 2560
” มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้”

********************************************************
ที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินจากคนรวย จากคนที่จนที่สุดแต่รู้จักอดออม

เงินแต่ละบาทมีค่ามาก เพราะเจอวิกฤตชีวิตมาแล้วมีสำนึกว่า เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

คุณย่าพัฒน์ไม่มีการศึกษา มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้
********************************************************

SCHOOL NEWSEASON EP.39

สัปดาห์บูชาครูสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2560

ละครเวที

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สัปดาห์บูชาครูสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2560