ผู้เขียน: audiovisualnmrbd

About audiovisualnmrbd

ภาพกิจกรรมของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 41

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 41
ขอมอบประกาศเกียรติคุณแด่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณะกรรมการดำเนินการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560

page.jpg
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 40

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 40
กิจกรรม 5 ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ความสุขจาก พ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
5 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

page.jpg

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 39

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 39
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งขาติและวันชาติไทย
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

page.jpg

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 38

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 38
สำรวจและตรวจดูความเรียบร้อย
ของอาคารเรียน 25 ปี
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 34

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 34

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาวิทยาศาสตร์

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 33

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 33

“ศุกร์นุ่งซิ่น แต่งผ้าไทย” ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์ และคณะครู
ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของไทย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไทยตามแนวพระราชดำริ

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 32

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 32

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

30 พฤศจิกายน 2560

 

page.jpg