ภาพกิจกรรม ตอนที่ 57

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 57

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

page
Advertisements

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 56

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 56

การเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา ภาษาไทย

 

page

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 51

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 51

นิเทศการสอนครูโดยผู้บริหารครั้งแรก
ผู้รับการนิเทศ ครูชีวรัตน์
ผู้นิเทศ ผอ.สุชาดา
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
คาบที่ 8 ม.1

 

894322

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 48

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 48

การซ้อมประดับบ่าอินธนูของ
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

page